Kloka ord av Karl Fredmark i SN

Idag publicerades insändare i SN med kritik och kloka tankar av Karl Fredmark:

”Om underlagen till beslutet hade varit professionella och sanningsenliga hade säkert föräldrar och kommuninvånarna accepterat, eller blivit en del av ett positivt engagemang för förändring. ”

”Processen startade för sent, politikerna var handfallna och utgick från att man skulle vara tvungna att köra över föräldrar och kommuninvånarna. Samtliga ekonomiska underlag har manipulerats för att passa för ett nedläggningsbeslut. Ingen total konsekvensanalys har utförts för kommundelen eller Gnesta som helhet.”

Läs hela insändaren här

Annonser

P4 Sörmland intervjuar förälder inför BoU-mötet

Anna Löfgren, som har ett barn i Laxe förskola, säger att det pågår diskussioner om att starta en friskola i Laxne.

– Alternativt att överväga att flytta våra barn till Strängnäs kommuns skolor istället. Förtroendet för Gnesta kommun på skolfronten är inte så högt just nu, säger hon.

LYSSNA PÅ HELA INTERVJUN

”Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation”

Gruppledaren för Miljöpartiet i Gnesta kommun Mats Dellrud sågar totalt de ekonomiska uppgifter som Socialdemokrater och Moderater har anfört som underlag för att lägga ner Laxne skola. En stor prestation av Mats, som vi inte kan underlåta att citera på denna blogg. Förslaget att lägga ner börjar snart närma sig skandalnivån för vissa politiker….

Se hela texten

 

Debatt i SN:”Förhastat och ogenomtänkt slag mot Laxne”

Gnestas kommunledning tror sig spara pengar med att lägga ned skolan i Laxne. Mycket talar snarare för att nedläggningen blir ett nollsummespel, som kommer att stå Laxne och närområdet dyrt, skriver ett antal föräldrar som vill rädda skolan kvar. Foto: Sandra Nordin
Foto Sandra Nordin

Den politiska majoriteten i BoU genom Linda Lundin (S) och Sven Anderson (M) anser att ”varenda unge har rätt till en trygg och kvalitativ skolgång som rustar barnet för ett gott liv”. Det finns troligen ingen som tycker annorlunda – frågan är i stället hur man egentligen når detta mål?

LÄS HELA SVARET PÅ POLITIKERNAS DEBATTINLÄGG

S och M fortfarande fast beslutna…

Möte hölls igår i Laxneskolans idrottshall där Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Sven Anderson (M), Linda Lundin (S) samt Christina Hedberg (kommunchef) skulle svara på frågor om skolan och den föreslagna nedläggningen.

Politikernas ambition var tydlig och de stod fast beslutna att omgående lägga ner skolan. Det tycks inte spela någon roll att vi är flera som upprepade gånger förklarat, och tydligt visat, att deras förhoppningar om ekonomiska besparingar inte stämmer. De vägrar verka för att hitta lösningar på skolans utmaningar trots att vi tydligt visat att mycket fortfarande går att göra och att lösningar och alternativ finns inom räckhåll. De ursäktar sin dåliga framförhållning men fortsätter att forcera frågan. De vill bara lägga ner, oavsett kostnader, oavsett konsekvenser för bygden, oavsett konsekvenser för människorna…

IMG_20160523_183541188
Cirka 100 personer ställde frågor, försökte påverka och visa på lösningar. Varför denna ovilja hos S och M att lyssna och förstå?

 

IMG_20160523_183612822_HDR
Politikernas presentation innehöll ett antal diagram över kostnader, elevantal och befolkningsutveckling. Uppgifterna ledde till skarp kritik och det är uppenbart att någon djupare tolkning och analys av dessa inte gjorts.