Länkar

Den skrift som har varit ett stort stöd för oss är framför allt Glesbygdsverkets skrift Skolan mitt i byn. Den kan du läsa online här.

En förteckning över de politiker som är verksamma i barn- och utbildningsnämnden i Gnesta finner du här. Tveka inte att ta kontakt med politikerna för att göra din röst hörd.

En rapport från projektet Små skolor i utveckling och Hela Sverige ska leva finner du här.

Annonser