Vad kan göras nu?

Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta kontakt med de ansvariga politikerna och tjänstemännen inom kommunen. Vi behöver visa på fördelarna med att behålla och utveckla skolan och ta upp den etiska och demokratiska problematiken i att på så kort tid, och med så lite underlag, fatta beslut om nedläggning.

Vad du kan bidra med:

Tala med din politiska representant om Laxne skolas bevarande och dess unika värde för hela bygden.

Uppmärksamma familjer som står i begrepp att välja skola på Laxne byskolas förtjänster:
– Små klasser
– Nybyggda lokaler
– Behöriga pedagoger
– Skolgård och natur som inspirerar till lek och lärande

Just nu pågår namninsamlingar. Har du inte skrivit på något papper ännu kan du göra det online här.

 

De som äger beslutet att lägga ner skolan är de som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt barn och utbildningsnämnden. Här kan du se de mailadresser som de använder för att kommunicera med sina medborgare.

Barn – och utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Även samällsbygnadsnämden borde väl ha ett intresse i frågan?

Samhällsbygnadsnämden 

 

 

 

Annonser